Το σύστημα Dynamic ESA δεν λειτουργεί μόνο ως αυτοδύναμο σύστημα αλλά μπορεί να επικοινωνεί και να χρησιμοποιεί τα άλλα συστήματα ελέγχου – το ABS της BMW Motorrad και τον αυτόματο έλεγχο σταθερότητας ASC (Automatic Stability Control). Οι βασικές ρυθμίσεις του Dynamic ESA συνδέονται επίσης με τα Riding Modes "Rain" (βροχή), "Road" (δρόμος), "Dynamic" (δυναμικός), "Enduro" και "Enduro Pro", που μπορούν να επιλέγονται από τον οδηγό απλά με το πάτημα ενός κουμπιού. Σε κάθε τρόπο λειτουργίας, ο οδηγός αντιστοιχίζει μία ρύθμιση απόσβεσης όπως προτείνεται από τους ειδικούς της BMW Motorrad. Ο οδηγός μπορεί να προσαρμόσει ανάλογα το συντονισμό μεταξύ Dynamic ESA, ελέγχου κινητήρα (χαρακτηριστικό διάγραμμα), ABS και ASC στις οδικές συνθήκες επιλέγοντας τους τρόπους λειτουργίας που προτιμά και κατά συνέπεια τις ρυθμίσεις. Επιπλέον οι ρυθμίσεις απόσβεσης μπορούν να εξειδικευτούν σε όλους τους τρόπους λειτουργίας σύμφωνα με την επιθυμία του αναβάτη, από "Soft" (μαλακό) σε "Normal" (κανονικό) ή "Hard" (σκληρό). Ανάλογα με τις ανάγκες του αναβάτη, το φορτίο ρυθμίζεται για ένα άτομο, ένα άτομο με αποσκευές ή δύο άτομα.
Στο Riding Mode "Rain" (βροχή), τα ελατήρια λειτουργούν με μαλακή ρύθμιση. Το ASC ρυθμίζεται σε τρόπο λειτουργίας "Rain" για ιδιαίτερα πρόωρη παρέμβαση ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Το ABS ρυθμίζεται σε λειτουργία δρόμου.
Αν ο αναβάτης επιλέξει Riding Mode "Road" (δρόμο), το Dynamic ESA θα έχει μια πιο άκαμπτη ρύθμιση. Το ASC διασφαλίζει βέλτιστη πρόσφυση σε στεγνούς δρόμους και το ABS εδώ ρυθμίζεται επίσης για χρήση σε δρόμο.
Στο Riding Mode "Dynamic" (δυναμικό), το BMW Dynamic ESA παρέχει ακόμη πιο σκληρή ρύθμιση των αμορτισέρ, που είναι πλήρως προσαρμοσμένη σε σπορ οδήγηση στο δρόμο. Με αυτά τα χαρακτηριστικά χρήσης, το ASC έχει ακόμη πιο σκληρό χαρακτήρα και ακόμα επιτρέπει ελαφρά υπερστροφή για έμπειρους οδηγούς. Η ρύθμιση του ABS είναι επίσης προσαρμοσμένη σε χρήση δρόμου και ταυτόχρονα για μεγαλύτερη δυναμική απόκριση του γκαζιού από τον κινητήρα.
Το "Enduro" έχει δημιουργηθεί για οδήγηση εκτός δρόμου με ρύθμιση αμορτισέρ σχεδιασμένη για υψηλή πρόσφυση. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας το ASC επιτρέπει μεγαλύτερη ολίσθηση πίσω τροχού έτσι που είναι δυνατή ελαφρά υπερστροφή σε σκληρό έδαφος. Η ρύθμιση ABS είναι σχεδιασμένη για οδήγηση σε σαθρές επιφάνειες όπως χαλίκι με ελαστικά δρόμου και κατά συνέπεια με έντονη ολίσθηση. Το ABS λειτουργεί χρησιμοποιώντας την λειτουργία μερικής ενσωμάτωσης (partial integral) όπως στο δρόμο, δηλαδή όταν φρενάρετε τον εμπρόσθιο τροχό ένα μέρος της δύναμης πέδησης οδηγείται και στο πίσω φρένο. Η στρατηγική ελέγχου είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να εμποδίζεται το μπλοκάρισμα των τροχών αλλά ωστόσο να επιτυγχάνεται καλό επίπεδο επιβράδυνσης.
Οι οδηγοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στον τρόπο λειτουργίας "Enduro Pro", που είναι σχεδιασμένος για χρήση εκτός δρόμου με μεγάλες απαιτήσεις", με πρόσθετο βύσμα κωδικοποίησης. Αυτό επιτρέπει ρύθμιση με σημαντικά υψηλότερες εφεδρείες ισχύος. Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, που είναι σχεδιασμένος για χρήση εκτός δρόμου μόνο με τρακτερωτά ελαστικά, οι επιδέξιοι αναβάτες μπορούν να ολισθαίνουν σκόπιμα τον πίσω τροχό λόγω παρεμβάσεων του ASC που ταιριάζουν σε επαγγελματική χρήση του Enduro. Αυτή είναι ειδική έκδοση των χαρακτηριστικών του ABS επειδή ο έλεγχος είναι ειδικά ταιριασμένος σε οδήγηση επάνω σε σαθρές επιφάνειες με τρακτερωτά ελαστικά. Πέρα από αυτό, όταν εφαρμόζεται το φρένο πίσω τροχού απενεργοποιείται ο έλεγχος του ABS στον πίσω τροχό, που επιτρέπει επίσης την ολίσθηση του πίσω τροχού με φρενάρισμα, για παράδειγμα σε φουρκέτες.
+ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

περισσοτερη αναλυση

spinner