Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η "Πολιτική") αφορά την εταιρεία "BMW Hellas Εμπορία Αυτοκινήτων Α.Ε." (εφεξής "BMW Hellas") και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που η BMW Hellas τηρεί για φυσικά πρόσωπα. Πληροφορίες για εταιρείες και άλλους φορείς δεν περιλαμβάνονται στο σκοπό της παρούσας Πολιτικής.

Η BMW Hellas συντονίζει τη δραστηριότητα της μάρκας BMW Motorrad στην Ελλάδα: διορίζει εμπόρους και επισκευαστές, παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης δευτέρου επιπέδου και ασχολείται με τεχνικά ζητήματα, λειτουργεί την ιστοσελίδα BMW-Motorrad.gr  και την υπηρεσία ConnectedRide και προωθεί την μάρκα BMW Motorrad.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες παρέχονται από τη BMW Austria Bank GmbH - Υποκατάστημα Αθηνών.

Οι επίσημοι έμποροι και οι εξουσιοδοτημένοι επισκευαστές (εφεξής οι "Έμποροι") αποτελούν ανεξάρτητες επιχειρήσεις και δεν ανήκουν στον Όμιλο BMW αλλά δραστηριοποιούνται κάνοντας χρήση της μάρκας BMW Motorrad στο πλαίσιο του δικαιώματος διανομής και παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης σε σχέση με οχήματα BMW Motorrad.

Η BMW AG είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου BMW και παρέχει το μεγαλύτερο μέρος της υποδομής ΙΤ μέσω της BMW Hellas. Οι Έμποροι παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες και υποστήριξη τρίτου επιπέδου για τεχνικά ζητήματα.

Η BMW Hellas είναι υπεύθυνη και λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας σε σχέση με πληροφορίες που σας αφορούν, τις οποίες λαμβάνει μέσω της ιστοσελίδας BMW-Motorrad.gr, της υπηρεσίας ConnectedRide και μέσω παροχής υπηρεσιών υποστήριξης δευτέρου επιπέδου και αντιμετώπισης τεχνικών ζητημάτων.

Η BMW Austria Bank GmbH - Υποκατάστημα Αθηνών είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας σε σχέση με πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση και παροχή υπηρεσιών χρηματοδότησης σε εσάς και έχει τη δική της πολιτική προστασίας δεδομένων, την οποία θα πρέπει να συμβουλευτείτε χωριστά.

Οι Έμποροι είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας των πληροφοριών σας που εσείς και, επίσης, η BMW Hellas τους παρέχει σε σχέση με τα αιτήματά σας για αγορές και υπηρεσίες εξυπηρέτησης.

Η BMW AG παρέχει, εν γένει, υπηρεσίες ή ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της BMW Hellas. Ωστόσο, η BMW AG είναι, επίσης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας σε σχέση με πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω της χρήσης της εφαρμογής Connected App, καθώς και από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας για την τεχνική παροχή των Υπηρεσιών ConnectedRide.

Όλοι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω θα διασφαλίζουν, με κάθε εύλογη προσπάθεια, ότι οποιεσδήποτε ερωτήσεις σε σχέση με την επεξεργασία από οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας που αναφέρεται ανωτέρω θα διαβιβάζονται στον αρμόδιο υπεύθυνο επεξεργασίας, προκειμένου να απαντήσει.

Καίτοι η παρούσα Πολιτική περιγράφει ορισμένες από τις χρήσεις των πληροφοριών σας από τους Εμπόρους, οι Έμποροι μπορεί να συλλέγουν και άλλες πληροφορίες για εσάς και έχουν τη δική τους πολιτική προστασίας δεδομένων, την οποία πρέπει να συμβουλεύεστε χωριστά. Για οποιαδήποτε  αλλαγή ή ερωτήματα που αφορούν τη χρήση από τους Εμπόρους των πληροφοριών που σας αφορούν, πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με αυτούς. Οι αναφορές σε "εμείς"/ "εμάς"/ "μας" στην παρούσα Πολιτική αφορά τη BMW Hellas και τη BMW AG και δεν περιλαμβάνει τους Εμπόρους. Για την επεξεργασία από τη BMW Austria Bank GmbH - Υποκατάστημα Αθηνών, παρακαλούμε δείτε τη δική της πολιτική προστασίας δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική και οι όροι της ενδέχεται εκάστοτε να επικαιροποιούνται και, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ενημερώνεστε τακτικά για το περιεχόμενό της και να ελέγχετε αυτό για τυχόν αλλαγές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

+ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ποιός είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας

Η BMW Hellas είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία επεξεργάζεται στο πλαίσιο της παροχής σε εσάς προϊόντων και υπηρεσιών (περιλαμβανομένων υπηρεσιών μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος) του Ομίλου BMW. Η BMW AG και άλλες εταιρείες του Ομίλου BMW μπορεί, επίσης, να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, όπως αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική.

+ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε σχετικά με εσάς

Οι κάτωθι κατηγορίες δεδομένων σχετικά με εσάς μπορεί να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία μέσω των διαφόρων υπηρεσιών και των μέσων επικοινωνίας που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική:

(α)          Δεδομένα Επικοινωνίας ► π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αρ. φαξ.

(β)          Προσωπικά Στοιχεία ► π.χ. αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., ημερομηνία γέννησης, γένος, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, μέλη οικογένειας, άδεια οδήγησης (τύπος), εκπαίδευση, επάγγελμα, test drive, χόμπι, προτιμώμενη μέθοδος πληρωμής, προτιμώμενος δίαυλος επικοινωνίας, αρ. πλαισίου οχήματος (VIN), όνομα εταιρείας .

(γ)          Ενδιαφέροντα ► πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας, συμπεριλαμβανομένου του τύπου των οχημάτων που σας ενδιαφέρουν.

(δ)          Χρήση Ιστοσελίδας & Επικοινωνίας  ► πως χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και εάν ανοίγετε ή προωθείτε τις επικοινωνίες μας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που συλλέγονται μέσω cookies (η Πολιτική Cookies της εταιρείας μας που είναι διαθέσιμη εδώ καθορίζει τις σχετικές λεπτομέρειες).

(ε)          Πληροφορίες Πωλήσεων και Υπηρεσιών  ► πληροφορίες που αφορούν αγορές, συμπεριλαμβανομένου του προτιμώμενου εμπόρου, της ταυτότητας πελάτη, δεδομένων σύμβασης (π.χ. αριθμός σύμβασης, προσφερόμενες υπηρεσίες όπως υπηρεσίες υποστήριξης και επισκευής), καθώς και πληροφορίες δεδομένων συναλλακτικής συμπεριφοράς (π.χ. συναλλαγές, πληρωμές, παράπονα, καταγεγραμμένες κλήσεις), και δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (π.χ. εισόδημα), αποκλειστικώς και μόνον για την περίπτωση που υποβάλετε αίτηση και συνάψετε μαζί μας σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος.

(στ)        Πληροφορίες Ιστορικού Πελάτη ► π.χ. ποσοστά ικανοποίησης πελατών, ληφθείσες προσφορές, δεδομένα αγοράς οχήματος συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου, της διαμόρφωσης, της ημερομηνίας αγοράς, της ημερομηνίας ταξινόμησης, του αριθμού πινακίδας, της ημερομηνίας παραγγελίας, της ημερομηνίας παράδοσης, του κατόχου του οχήματος, της τιμής αγοράς, πληροφορίες εγγύησης, υπολειμματική αξία (residual value), στοιχεία αγοράς ανταλλακτικών, αξεσουάρ και προϊόντων lifestyle, δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τις επισκέψεις στο κατάστημα Εμπόρου (π.χ. αιτήματα, συμβουλευτική ενημέρωση, αρμόδιος σύμβουλος πωλήσεων, ιστορικό επισκευών), ιστορικό καμπάνιας / αποτελέσματα καμπάνιας, προαιρετικά δεδομένα πελατών για οχήματα άλλων κατασκευαστών, συμμετοχή σε εκδηλώσεις (τοποθεσία, εταιρεία), ιστορικό παραπόνων, ιστορικό επισκευών.

(ζ)           Χρήση Συσκευής και Υπηρεσίας ►  πώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας (κινητό ή όχημα) και την υπηρεσία που παρέχεται στη συσκευή.

(η)          Στοιχεία Διαμόρφωσης Οχήματος ► πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις τρέχουσες ρυθμίσεις του οχήματός σας (όπως ταυτοποιούνται από τον Αριθμό Πλαισίου Οχήματος (VIN)).

(θ)          Τεχνικές Πληροφορίες Οχήματος πληροφορίες αναφορικά με την απόδοση, σήμερα ή στο παρελθόν, του κινητήρα και των συστημάτων εντός του οχήματος, το επίπεδο στάθμης καυσίμων, την υπολειπόμενη απόσταση (με ελεύθερη ροή), δεδομένα RTTI (εισαγωγή δεδομένων πλοήγησης), την εξωτερική θερμοκρασία, τα διανυθέντα χιλιόμετρα, τη μέση ταχύτητα.

(ι)           Πληροφορίες Τοποθεσίας Οχήματος/Συσκευής ► η τοποθεσία του οχήματός σας ή της κινητής συσκευής σας.

+ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πως συλλέγονται τα δεδομένα σας

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς μεταξύ άλλων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)          Όταν επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας, μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου ή της ιστοσελίδας μας, για να ζητήσετε πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

(β)          Εάν αγοράσετε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία απευθείας από εμάς.

(γ)          Όταν μας υποβάλετε αίτηση για σύναψη μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος, μαζί με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.

(δ)          Εάν απαντήσετε στις ενέργειες μας με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση, π.χ. συμπληρώνοντας μία κάρτα απάντησης ή εισάγοντας διαδικτυακά τα δεδομένα σας στην ιστοσελίδα μας.

(ε)          Εάν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε εμάς από Εμπόρους ή άλλα τρίτα μέρη.

(στ)        Εάν τα δεδομένα του οχήματός σας (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πλαισίου) διαβιβάζονται στη BMW AG ενώ στο όχημά σας εκτελούνται εργασίες συντήρησης ή επισκευής π.χ. σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

(ζ)           Εάν άλλες εταιρείες του Ομίλου BMW ή εμπορικοί συνεργάτες νομίμως διαβιβάζουν σε εμάς τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.

(η)          Από την εταιρεία "Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε." (Οδός Αλαμάνας 2 & Πρεμετής, 15125 Μαρούσι, τηλ. 210-3676700)(εφεξής "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε."), με σκοπό τη διαπίστωση της πιστοληπτικής σας ικανότητας μέσω πρόσβασης της BMW Hellas στο σύστημα "Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων" (ΤΣΕΚ) αποκλειστικώς και μόνον σε περίπτωση αίτησής σας για σύναψη σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος με την BMW Hellas,

(θ)          Περιστασιακά, από τρίτα μέρη, που ενδέχεται να μας διαβιβάσουν νομίμως πληροφορίες σχετικά με εσάς ή στα αρχεία των οποίων μπορεί νομίμως να έχουμε πρόσβαση.

Εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι ο εν λόγω τρίτος έχει προηγουμένως λάβει γνώση της παρούσας Πολιτικής.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, δεν πρέπει να μας παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία για εσάς, παρά μόνο εάν έχετε τη συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική σας μέριμνα.

Παρακαλούμε να μας βοηθάτε να τηρούμε ενημερωμένες τις πληροφορίες σας, ενημερώνοντάς μας για τυχόν αλλαγές των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

+ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ποιοί είναι οι σκοποί επεξεργασίας & η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Η χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να βασίζεται σε μια από τις "νομικές βάσεις" και οφείλουμε να προσδιορίσουμε τις νομικές βάσεις επεξεργασίας σε σχέση με κάθε χρήση δεδομένων υπό την παρούσα Πολιτική. Επεξήγηση των νομικών βάσεων επεξεργασίας είναι διαθέσιμη εδώ. Η νομική βάση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία κάθε χρήσης των δεδομένων σας αναφέρεται δίπλα σε κάθε σκοπό επεξεργασίας.

(i)            Πωλήσεις & Service Οχημάτων - για την επεξεργασία της πώλησης προς εσάς, τη διαμόρφωση και το service του οχήματός σας [Άρθρο 6(1)(β) και 6(1)(στ) ΓΚΠΔ]

► Οι Έμποροι θα λαμβάνουν Δεδομένα Επικοινωνίας, Στοιχεία Διαμόρφωσης Οχήματος, Τεχνικές Πληροφορίες Οχήματος και Πληροφορίες Πωλήσεων και Υπηρεσιών, καθώς και Πληροφορίες Ιστορικού Πελάτη, όταν αγοράζετε ένα όχημα ή όταν εκτελούνται σε ένα όχημα εργασίες συντήρησης ή επισκευής από αυτούς ως μέρος της πώλησης ή του service, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων εγγύησης και ελέγχων, και θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που ζητάτε και θα σας ενημερώνουν για θέματα που σχετίζονται με το όχημά σας. Η BMW Hellas και η BMW AG μπορεί να έχουν πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες για την επίλυση τεχνικών ή άλλων θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

Οι ανωτέρω υπεύθυνοι επεξεργασίας μπορεί, επίσης, να λαμβάνουν περιορισμένες Πληροφορίες Τοποθεσίας Οχήματος κατά τη διαδικασία επισκευής, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τα Μέτρα Ασφαλείας Πληροφοριών Τοποθεσίας (σύνδεσμος).

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των Πωλήσεων & Service Οχημάτων αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα επηρεάσει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης ή και θα καταστήσει αυτή μη εφικτή.

(ii)           Υποστήριξη Πελατών και Μάρκετινγκ - για απάντηση σε ερωτήματα και για να ενημερώνεστε σχετικά με τα νέα μας και τις προσφορές [Άρθρο 6(1)(α) και 6(1)(στ) ΓΚΠΔ]

► Η BMW Hellas συλλέγει Δεδομένα Επικοινωνίας, Προσωπικά Στοιχεία, Ενδιαφέροντα, Δεδομένα Χρήσης Ιστοσελίδας και Επικοινωνίας και Πληροφορίες Ιστορικού Πελάτη, καθώς και Δεδομένα Χρήσης Συσκευής και Υπηρεσίας, και μπορεί να χρησιμοποιήσει Πληροφορίες Πωλήσεων και Υπηρεσιών, Στοιχεία Διαμόρφωσης Οχήματος και Τεχνικές Πληροφορίες Οχήματος, τις οποίες λαμβάνει από εσάς μέσω της ιστοσελίδας BMW-Motorrad.gr  και της Υπηρεσίας ConnectedRide ή μέσω Εμπόρων, και πληροφορίες σχετικά με το πότε λήγει το τρέχον προϊόν σας χρηματοδότησης, με σκοπό να καθορίσει ποια νέα και ποιες προσφορές ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν περισσότερο και για να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με τις εν λόγω προσφορές, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας μάρκετινγκ. Η BMW Hellas μπορεί να κοινοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες σε Εμπόρους για να ανταποκριθούν στα αιτήματά σας και να σας υποβάλουν πιο συγκεκριμένες - για εσάς - προσφορές. Εάν συναινέσετε, θα δημιουργήσουμε το εξατομικευμένο προφίλ σας μέσω στατιστικών διαδικασιών για να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες προσφορές.

Η συναίνεση σχετικά με το μάρκετινγκ μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον.

(iii)          ConnectedRide - για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στο όχημα [Άρθρο 6(1)(β) και 6(1)(γ) ΓΚΠΔ]

► Η BMW Hellas και η BMW AG λαμβάνουν Δεδομένα Επικοινωνίας, Πληροφορίες Τοποθεσίας Οχήματος, καθώς και Πληροφορίες Χρήσης Συσκευής και Υπηρεσίας, τις οποίες χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις λεπτομερείς περιγραφές υπηρεσιών για κάθε επιμέρους στοιχείο των υπηρεσιών που περιγράφονται εδώ και τα Μέτρα Ασφαλείας Πληροφοριών Τοποθεσίας (σύνδεσμος). Η λεπτομερής περιγραφή των υπηρεσιών περιλαμβάνει, επίσης, οποιεσδήποτε κοινοποιήσεις προς τρίτους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες μόνο για να παρέχουν την υπηρεσία.

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της υπηρεσίας ConnectedRide αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα επηρεάσει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης ή και θα καταστήσει αυτή μη εφικτή. Έως ένα βαθμό, η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να είναι προϋπόθεση που απαιτείται από το νόμο (υπηρεσία EU eCall).

 

(iv)         Connected App - για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών που σχετίζονται με το όχημα μέσω κινητής συσκευής [Άρθρο 6(1)(α) και 6(1)(β) ΓΚΠΔ]

► Η BMW AG θα λαμβάνει Δεδομένα Επικοινωνίας, Πληροφορίες Τοποθεσίας Συσκευής και Οχήματος, καθώς και Πληροφορίες Χρήσης Συσκευής και Υπηρεσίας, μέσω της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, τις οποίες χρησιμοποιεί σύμφωνα με τη λεπτομερή περιγραφή των υπηρεσιών, για κάθε στοιχείο των υπηρεσιών, που αναφέρεται εδώ και στα Μέτρα Ασφαλείας Πληροφοριών Τοποθεσίας που αναφέρονται εδω.

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της εφαρμογής Connected App αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα επηρεάσει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης ή και θα καταστήσει αυτή μη εφικτή.

(v)          Διασφάλιση Ποιότητας, Έρευνα και Ανάπτυξη - για τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας [Άρθρο 6(1)(στ) ΓΚΠΔ]

► Η BMW AG μπορεί να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που λαμβάνει μέσω της παροχής υπηρεσιών προς τη BMW Hellas, τους Εμπόρους και άλλες εταιρείες του Ομίλου BMW (συμπεριλαμβανομένης της BMW Austria Bank GmbH - Υποκατάστημα Αθηνών) (συμπεριλαμβανομένων των Πληροφοριών Τοποθεσίας) σε μη-προσωποποιημένη (ανώνυμη) μορφή για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και ανάπτυξης. Πριν από οποιαδήποτε τέτοια χρήση, οι πληροφορίες σας θα από-προσωποποιηθούν (καταστούν ανώνυμες), ώστε να μην μπορούν να συνδεθούν απευθείας με εσάς.

(vi)         Συμμόρφωση με δεσμευτικά αιτήματα για τα δεδομένα σας - για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας προς τις αστυνομικές, ρυθμιστικές και δικαστικές αρχές και υπηρεσίες [Άρθρο 6(1)(γ) ΓΚΠΔ]

► Όλοι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας υπόκεινται στους νόμους των κρατών στα οποία δραστηριοποιούνται  και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους εν λόγω νόμους. Η εν λόγω συμμόρφωση περιλαμβάνει την παροχή των πληροφοριών σας σε αστυνομικές αρχές, ρυθμιστικές αρχές και δικαστήρια, καθώς και τρίτους διάδικους σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες ή έρευνες οπουδήποτε στον κόσμο, όταν έχουμε τη σχετική υποχρέωση. Όπου επιτρέπεται, θα διαβιβάζουμε οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα σε εσάς ή θα σας ενημερώνουμε πριν απαντήσουμε, εκτός εάν η εν λόγω ενέργεια μας θα διακινδύνευε την αποτροπή ή τη διαπίστωση εγκληματικής ενέργειας.

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη συμμόρφωση με δεσμευτικά αιτήματα για τις πληροφορίες σας αποτελεί εκ του νόμου υποχρέωση η οποία εξαρτάται από το συγκεκριμένο αίτημα.

(vii)        Ανάκληση προϊόντος - σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η ανάκληση προϊόντων BMW Motorrad από την αγορά [Άρθρο 6(1)(γ) και 6(1)(στ) ΓΚΠΔ]

► Σε περίπτωση που ένα προϊόν BMW Motorrad πρέπει να ανακληθεί από την αγορά λόγω π.χ. θεμάτων σχετικών με την ασφάλεια, η BMW Hellas θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να επικοινωνήσει μαζί σας και να προβεί στην εκτέλεση της εν λόγω διαδικασίας.

(viii)       Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Μίσθωσης Οχημάτων - για την αξιολόγηση της αίτησής σας, τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος με τη BMW Hellas, καθώς και την εκπλήρωση, παρακολούθηση, εξυπηρέτηση και υποστήριξη των συναλλαγών και σχέσεών σας με την BMW Hellas [Άρθρο 6(1)(β) και 6(1)(στ) ΓΚΠΔ].

                ► Η BMW Hellas συλλέγει Προσωπικά Στοιχεία και Πληροφορίες Πωλήσεων και Υπηρεσιών για την αξιολόγηση αιτήσεως για τη μακροχρόνια μίσθωση οχήματος, τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης και την υποστήριξη του πελάτη.

            Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Μακροχρόνιας Μίσθωσης Οχημάτων αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα επηρεάσει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης ή θα καταστήσει αυτή μη εφικτή.

+ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ποιοί είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, π.χ. για την παροχή των Υπηρεσιών ConnectedRide, δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης. Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες παρακάτω

Περαιτέρω, εφόσον δικαιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί να κοινοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

(α)          Οποιοδήποτε πρόσωπο που ενδέχεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υπό τις οδηγίες και για λογαριασμό μας.

(β)          Εταιρείες του Ομίλου BMW, συμπεριλαμβανομένης των BMW AG (München Petuelring 130, 80788 Μόναχο Γερμανίας), BMW Vertriebs GmbH, BMW Austria Leasing GmbH, BMW Austria Bank GmbH, Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Austria, καθώς και της BMW Austria Bank GmbH - Υποκατάστημα Αθηνών, και άλλων εταιρειών του Ομίλου BMW, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων, εάν έχουν εφαρμογή.

(γ)          Έμποροι και λοιποί συνεργάτες.

(δ)          Εταιρείες που παρέχουν στη BMW Hellas υπηρεσίες, όπως πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης ΙΤ, φιλοξενίας ΙΤ, κέντρου εξυπηρέτησης πελατών (Customer Interaction Centre).

(ε)          Οποιαδήποτε εποπτική αρχή, όπως κατά περίπτωση απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον εποπτικό πλαίσιο.

(στ)        Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.

Η BMW Hellas και η BMW AG χρησιμοποιούν ένα πλήθος παρόχων υπηρεσιών για τη συνδρομή τους στην παροχή των υπηρεσιών και χρήσεων που αναφέρονται. Η BMW AG παρέχει υπηρεσίες ΙΤ και αποθήκευσης στη BMW Hellas σε σχέση με την πλειοψηφία των εν λόγω χρήσεων που περιγράφονται ανωτέρω και, επομένως, αποθηκεύει την πλειοψηφία των πληροφοριών σας που περιγράφονται λεπτομερώς ανωτέρω για λογαριασμό της BMW Hellas.

Παρόλο που η διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή μίας ιστοσελίδας δεν μπορεί να προστατευθεί εγγυημένα από κυβερνοεπιθέσεις (cyber attacks), τόσο εμείς όσο και οι υπεργολάβοι μας και οι συνεργάτες μας εργαζόμαστε σκληρά για να διατηρήσουμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας, σύμφωνα με τις εφαρμοστές απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων.

Όλες οι πληροφορίες που σας αφορούν αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές δικούς μας ή των υπεργολάβων ή των συνεργατών μας (ή σε ασφαλή έντυπα αντίγραφα) και η πρόσβαση σε αυτές και η χρήση τους υπόκεινται στις πολιτικές και τα πρότυπα  ασφαλείας μας (ή ισοδύναμα πρότυπα των υπεργολάβων ή των συνεργατών μας).

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία κατά προτίμηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον γίνεται επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας.

Ορισμένες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο Καναδάς και η Ελβετία, έχουν ήδη θεωρηθεί επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρες που παρέχουν επαρκές και εφάμιλλο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Συνεπώς, η διαβίβαση δεδομένων σε αυτές τις χώρες δεν απαιτεί οποιαδήποτε ειδική άδεια ή συμφωνία.

Σε χώρες για τις οποίες δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, όπως η Ινδία ή η Ιαπωνία, είτε θα ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση είτε θα διαβιβάζουμε τα δεδομένα με βάση τις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβατικές ρήτρες που επιβάλλουν αντίστοιχες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων απευθείας στον παραλήπτη, εκτός εάν επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους νόμους για την προστασία προσωπικών δεδομένων να προβούμε στις εν λόγω διαβιβάσεις χωρίς την τήρηση αυτών των διατυπώσεων.

+ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα δεδομένα σου

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας και οποιονδήποτε άλλο επιτρεπόμενο συνδεδεμένο σκοπό (για παράδειγμα, όπου αφορούν την υπεράσπιση απαίτησης που έχει εγερθεί εναντίον μας). Επομένως, στην περίπτωση που τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για δύο σκοπούς, θα τα διατηρούμε έως ότου ο σκοπός με το μακρότερο χρονικό διάστημα λήξει, αλλά θα σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε για τον σκοπό με το συντομότερο χρονικό διάστημα, μόλις παρέλθει το εν λόγω διάστημα. Πληροφορίες οι οποίες δεν είναι πλέον απαραίτητες, είτε καθίστανται ανεπιστρεπτεί ανώνυμες (και οι πληροφορίες που έχουν καταστεί ανώνυμες μπορεί να διατηρηθούν) είτε καταστρέφονται με ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα που σας αφορούν διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σας σχέσης με τη BMW Hellas και, μετά τη λήξη αυτής, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι είναι δυνατό να εγερθούν αξιώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη ή, σε περίπτωση έγερσης αξίωσης, έως την αμετάκλητη επίλυση τυχόν διαφοράς. Ειδικά για τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας (π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ), αυτά τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης και έως ότου ανακαλέσετε αυτή.

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για το συγκεκριμένο σκοπό.

+ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πως διασφαλίζουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας

Διασφαλίζουμε τα δεδομένα που σας αφορούν σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα κατά αθέμιτης χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας:

·         Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για τους συγκεκριμένους σκοπούς.

·         Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί διαβιβάζονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.

·         Επιπλέον, τα ευαίσθητα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.

·         Τα συστήματα ΙΤ που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων είναι τεχνικά απομονωμένα από άλλα συστήματα, προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για παράδειγμα μέσω παράνομης πρόσβασης (hacking).

·         Επιπλέον, η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα ΙΤ παρακολουθείται σε μόνιμη βάση, προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί η παράνομη χρήση σε πρώιμο στάδιο.

Στην περίπτωση που σας δώσουμε (ή έχετε επιλέξει) κωδικό για την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας μας ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πύλη, σε εφαρμογές ή σε υπηρεσίες που προσφέρουμε, είστε υπεύθυνοι να τηρείτε τον εν λόγω κωδικό απόρρητο και να συμμορφώνεστε με κάθε διαδικασία ασφαλείας, για την οποία σας έχουμε ενημερώσει. Σας ζητούμε να μην κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης σε κανένα πρόσωπο.

+ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων και πως μπορείτε να τα ασκήσετε

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διόρθωση/διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων.

Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον.

Η BMW Hellas θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος ή, λαμβανομένης της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, εντός προθεσμίας δύο μηνών.

Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τη BMW Hellas στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται κατωτέρω:

Τηλ. +30 210 9118000
Fax +30 210 9118001


Email:bmwcustomercare@bmw.gr

Οι ώρες λειτουργίας του Κέντρου Επικοινωνίας Πελατών της BMW Hellas είναι:
Δευτέρα – Παρασκευή, 9:00 – 17:00

+ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
spinner