Τα τεχνολογικά επιτεύγματα καθιστούν επίσης εφικτή τη μείωση των εργασιών συντήρησης που απαιτούνται σε κάθε διάστημα. Από συζητήσεις με εμπόρους και πελάτες γίνεται σαφές πως το αναγραφόμενο ετήσιο σέρβις επιπρόσθετα στη συντήρηση κάθε 10.000 km και το σέρβις κάθε 20.000 km δεν έχει πάντα πλεονεκτήματα. Αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην τεχνολογική κατάσταση των οχημάτων και σημαίνει πως για παράδειγμα οι μοτοσικλέτες χρειάζονται σέρβις μόνο κάθε τρία χρόνια. Ένα μεγάλο εύρος λειτουργικών υλικών έχουν πλέον λήξει.
Για να ληφθεί υπόψη η μεταβαλλόμενη συμπεριφορά των πελατών όπως και τα τεχνολογικά επιτεύγματα, η BMW Motorrad σχεδίασε ένα ευέλικτο σχέδιο συντήρησης, το οποίο λαμβάνει επίσης υπόψη τα διαστήματα που οι μηχανές δεν χρησιμοποιούνται. Αυτό σημαίνει ότι το μέγεθος των εργασιών συντήρησης εξαρτάται πολύ περισσότερο από το διάστημα που έχει περάσει από ότι από την χιλιομετρική ένδειξη.
Η ένδειξη διαστήματος σέρβις αποτελεί μέρος της στρατηγικής δυναμικής συντήρησης. Άσχετα από τη χιλιομετρική ένδειξη απαιτείται ένα ραντεβού συντήρησης ανά έτος για όλες τις μοτοσικλέτες της BMW. Για αυτούς που ταξιδεύουν πολύ, υπάρχουν επίσης εξαρτήματα που εξαρτώνται από τη χιλιομετρική ένδειξη παράλληλα με το υποχρεωτικό ετήσιο ραντεβού. Αυτό σημαίνει πως χρειάζεται πρόσθετη συντήρηση όταν η χιλιομετρική ένδειξη ξεπερνά τα 10.000 χιλιόμετρα το χρόνο. Από την πολυλειτουργική οθόνη ο πελάτης ενημερώνεται έγκαιρα πως η μοτοσικλέτα χρειάζεται συντήρηση.
+ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

περισσοτερη αναλυση

spinner