Το σύστημα διαχείρισης κινητήρα alpha-n με έλεγχο ροπής λαμβάνει υπόψη μια πληθώρα σημαντικών παραγόντων. Επιτρέπει τη στοχευμένη έξοδο ροπής και την ευαίσθητη προσαρμογή της λειτουργίας του κινητήρα σε ένα πολύ ευρύ φάσμα οριακών συνθηκών.
Η βάση αυτού του τρόπου διαχείρισης κινητήρα είναι η ποσότητα αέρα εισαγωγής, η οποία καθορίζεται έμμεσα μέσω της γωνίας ανοίγματος και της ταχύτητας περιστροφής. Το σύστημα ελέγχου του κινητήρα διαμορφώνει ξεχωριστά συντονισμένες τιμές για την ποσότητα και τον χρόνο ψεκασμού χρησιμοποιώντας πρόσθετες παραμέτρους κινητήρα και περιβάλλοντος (όπως η θερμοκρασία κινητήρα, η θερμοκρασία αέρα, η πίεση εξωτερικού αέρα) μαζί με χάρτες χαρακτηριστικών και λειτουργίες διόρθωσης που έχουν αποθηκευτεί. Ο τύπος καυσίμου έχει καθοριστεί σε Super αμόλυβδη, δηλαδή τουλάχιστον 95 οκτανίων.
+ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

περισσοτερη αναλυση

spinner