Η BMW F 800 R με κινητήρα δύο παράλληλων κυλίνδρων 800cc.

Στον δικύλινδρο σε σειρά κινητήρα, η γωνία έδρασης των κομβίων του στροφαλοφόρου είναι μηδέν μοίρες. Ως αποτέλεσμα ο κινητήρας που είναι τοποθετημένος με κατεύθυνση προς την διεύθυνση οδήγησης, δουλεύει με ομοιόμορφη διαδοχή ανάφλεξης όπου ένας κύκλος ισχύος λαμβάνει χώρα με κάθε περιστροφή του στροφαλοφόρου. Αυτό δημιουργεί έναν ιδιαίτερο ήχο, παρόμοιο με των κινητήρων μπόξερ οι οποίοι επίσης λειτουργούν με χρόνο ανάφλεξης 360 μοιρών. Συγκεκριμένα πάντως η ομοιόμορφη διαδοχή ανάφλεξης ευνοεί την ισορροπημένη εξαγωγή αερίων, δημιουργόντας υψηλή απόδοση ροπής και αρμονικά χαρακτηριστικά. Συνεπώς έτσι εκπληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις για δυναμική οδήγηση.

Οι αναπόφευκτοι κραδασμοί σε δικύλινδρους κινητήρες, εξουδετερώνονται χρησιμοποιώντας έναν προηγούμενα μοναδικό μηχανισμό ζυγοστάθμισης. Αντί για συμβατικούς άξονες με ζυγοστάθμιση ή για αντικραδασμικούς άξονες, οι δυνάμεις από τις ταλαντούμενες μάζες αντισταθμίζονται μέσω ενός συστήματος σύνδεσης που οδηγείται κεντρικά στον στροφαλοφόρο με καθορισμένη διάταξη αντίβαρων: ένας έκκεντρος άξονας αντίθετος προς το κομβίο στροφαλοφόρου στηρίζει την αντικραδασμική μπιέλα. Αυτή η μπιέλα συνδέεται σε ένα ταλαντούμενο βραχίονα ζυγοστάθμισης.

+ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο τρόπος κίνησης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η αντικραδασμική μπιέλα να κινείται πάνω κάτω στην αντίθετη κατεύθυνση ως προς τις δύο μπιέλες του κινητήρα. Χάρη στον τρόπο σχεδιασμού, με σχετικά μακρύ κοκοράκι, η κεφαλή της μπιέλας κινείται σε μια σχεδόν άμεση καμπυλωτή τροχιά. Οι μάζες στην κεφαλή της μπιέλας και στο κοκοράκι έχουν επιλεγεί έτσι ώστε κατά την ταλάντωσή τους να αντισταθμίζουν τους κραδασμούς που παράγονται από μπιέλες και έμβολα σε κάθε θέση του στροφαλοφόρου. Αυτό σημαίνει ότι κραδασμοί πρώτης και δεύτερης τάξης εξαλείφονται σχεδόν πλήρως με αποτέλεσμα την πολιτισμένη λειτουργία του κινητήρα. Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα αυτού του κομψού σχεδιασμού είναι ο χαμηλός θόρυβος, αφού δεν παράγονται οι συνήθεις θόρυβοι από γρανάζια και αλυσίδες.

Επίσης το κύκλωμα λαδιού παρουσιάζει ξεχωριστά τεχνικά γνωρίσματα ξεπερνώντας τα συμβατικά πρότυπα της κατηγορίας. Για να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες λόγω νοθευμένων ουσιών η σειρά κινητήρων F 800 χρησιμοποιεί ένα σύστημα λίπανσης ημι-ξηρού κάρτερ. Το λιπαντικό που φεύγει από το κύριο ρουλεμάν του στροφαλοφόρου τρέχει μέσα στον άξονα του αντικραδασμικού μηχανισμού. Εκεί μια αντλία λαδιού τραβάει το λιπαντικό και το διανέμει στο κιβώτιο ταχυτήτων μέσω μπεκ λαδιού. Το λάδι που στραγγίζει από το κιβώτιο ταχυτήτων μέσα από ανοίγματα στο κάρτερ, συγκεντρώνεται μαζί με το λάδι από την κυλινδροκεφαλή μέσω του άξονα αλυσίδας, στον υπάρχοντα ελεύθερο χώρο στο κάρτερ γύρω από τον άξονα μπιέλας. Συνεπώς αυτός ο ελεύθερος χώρος χρησιμεύει ως ενσωματωμένο δοχείο λαδιού. Όλες οι θέσεις ρουλεμάν τροφοδοτούνται από αυτό το δοχείο μέσω μιας δεύτερης αντλίας.

+ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Στους κινητήρες δύο παράλληλων κυλίνδρων στις μοτοσικλέτες της σειράς F της BMW υπάρχουν δύο περιστρεφόμενοι εκκεντροφόροι επικεφαλής που παίρνουν κίνηση από μια οδοντωτή καδένα. Αυτοί ενεργοποιούν μέσω ζυγώθρων τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο. Ολόκληρος ο μηχανισμός βαλβίδων υπόκειται σε ιδιαίτερα μικρή φθορά παρά την μεγάλη διαδρομή ανοίγματος, ώστε τα διαστήματα συντήρησης να γίνονται ιδιαίτερα πιο αραιά.
Στα πρόσθετα συνήθη χαρακτηριστικά BMW περιλαμβάνεται η προετοιμασία μείγματος, που γίνεται μέσω ψεκασμού στην εισαγωγή με σύστημα διαχείρισης κινητήρα BMS-KP και με δύο πεταλούδες γκαζιού 46 mm. Όπως μέσω του χρόνου ψεκασμού, η ποσότητα ψεκασμού καθορίζεται από τη διαχείριση κινητήρα μέσω της πίεσης που εξασκείται από την ηλεκτρική αντλία καυσίμου ανάλογα με τις απαιτήσεις απόδοσης. Το σύστημα καυσίμου είναι χωρίς επιστροφή και μεταφέρει μόνο την ποσότητα που χρειάζεται ο κινητήρας πραγματικά. Αυτή η ρύθμιση παροχής εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια και η πίεση καυσίμου μπορεί να μεταβάλεται σε μεγάλο εύρος έτσι ώστε το μείγμα να είναι πάντα ιδανικό. Αυτό το μοναδικό σύστημα ρύθμισης είναι κατοχυρωμένο με πατέντες. Για μέτρηση της ποσότητας του παρεχόμενου καυσίμου, χρησιμοποιούνται όχι μόνον οι γνωστές παράμετροι όπως φορτίο, στροφές κινητήρα και θερμοκρασία αλλά και η ποσότητα οξυγόνου που έχει μείνει στα καυσαέρια. Οι αντίστοιχες πληροφορίες προέρχονται από έναν αισθητήρα οξυγόνου τοποθετημένου πίσω από το σημείο όπου ενώνονται οι πολλαπλές. Αυτό είναι ουσιαστικό για την αποτελεσματική μετατροπή των καυσαερίων στους τριοδικούς καταλυτικούς μετατροπείς.
Στους κινητήρες δύο παράλληλων κυλίνδρων στις μοτοσικλέτες της σειράς F της BMW υπάρχουν δύο περιστρεφόμενοι εκκεντροφόροι επικεφαλής που παίρνουν κίνηση από μια οδοντωτή καδένα. Αυτοί ενεργοποιούν μέσω ζυγώθρων τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο. Ολόκληρος ο μηχανισμός βαλβίδων υπόκειται σε ιδιαίτερα μικρή φθορά παρά τη μεγάλη διαδρομή ανοίγματος, ώστε τα διαστήματα συντήρησης να γίνονται ιδιαίτερα πιο αραιά.
Στα πρόσθετα συνήθη χαρακτηριστικά BMW περιλαμβάνεται η προετοιμασία μείγματος, που γίνεται μέσω ψεκασμού στην εισαγωγή με σύστημα διαχείρισης κινητήρα BMS-KP και με δύο πεταλούδες γκαζιού 46 mm. Όπως μέσω του χρόνου ψεκασμού, η ποσότητα ψεκασμού καθορίζεται από τη διαχείριση κινητήρα μέσω της πίεσης που εξασκείται από την ηλεκτρική αντλία καυσίμου ανάλογα με τις απαιτήσεις απόδοσης. Το σύστημα καυσίμου είναι χωρίς επιστροφή και μεταφέρει μόνο την ποσότητα που χρειάζεται ο κινητήρας πραγματικά. Αυτή η ρύθμιση παροχής εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια και η πίεση καυσίμου μπορεί να μεταβάλεται σε μεγάλο εύρος έτσι ώστε το μείγμα να είναι πάντα ιδανικό. Αυτό το μοναδικό σύστημα ρύθμισης είναι κατοχυρωμένο με πατέντες. Για μέτρηση της ποσότητας του παρεχόμενου καυσίμου, χρησιμοποιούνται όχι μόνον οι γνωστές παράμετροι όπως φορτίο, στροφές κινητήρα και θερμοκρασία αλλά και η ποσότητα οξυγόνου που έχει μείνει στα καυσαέρια. Οι αντίστοιχες πληροφορίες προέρχονται από έναν αισθητήρα οξυγόνου τοποθετημένου πίσω από το σημείο όπου ενώνονται οι πολλαπλές. Αυτό είναι ουσιαστικό για την αποτελεσματική μετατροπή των καυσαερίων στους τριοδικούς καταλυτικούς μετατροπείς.
Με τον κινητήρα δύο παράλληλων κυλίνδρων, οι μηχανικοί της BMW εστίασαν συνειδητά περισσότερο στην ομαλή λειτουργία και την ανώτερη απόδοση ισχύος στο μεσαίο εύρος στροφών από ότι σε κορυφαίες επιδόσεις. Η επιτάχυνση θα συναρπάσει τους σπορτίφ αναβάτες ενώ οι φίλοι των ταξιδιών θα απολαύσουν την πανεύκολη αλλαγή ταχυτήτων με τον υψηλόρροπο δικύλινδρο.
+ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

περισσοτερη αναλυση

spinner