Εκτός από το να χειρίζεται το ηχοσύστημα, το multi-controller μπορεί επίσης να επιλέγει και άλλες λειτουργίες του μενού στην έγχρωμη TFT οθόνη. Αυτές περιλαμβάνουν τον υπολογιστή οχήματος, το ESA II, το σύστημα πλοήγησης, τα θερμαινόμενα Grips και τη θερμαινόμενη σέλα. Οι οδηγοί μπορούν να έχουν επίσης πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων για να ρυθμίζουν τις ειδικές επιθυμίες τους και τις επιθυμίες για τη μοτοσικλέτα τους. Για παράδειγμα περιλαμβάνουν την αλλαγή της γλώσσας χρήστη ή τη ρύθμιση του προβολέα Xenon για κυκλοφορία στη δεξιά ή την αριστερή λωρίδα.
Η δομή του μενού έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις απαιτήσεις μοτοσικλέτας και έχει βελτιστοποιηθεί μέσα από πολλές δοκιμές χρηστών. Για λόγους σχετικούς με την ασφαλή οδήγηση, η δομή του μενού έχει σχεδιαστεί όσο πιο συνεχής είναι δυνατό, έχοντας ελάχιστο αριθμό υπομενού. Οι ενεργοποιούμενες λειτουργίες στον τρόπο λειτουργίας "οδήγηση" έχουν μειωθεί περισσότερο. Προγραμματίζοντας ένα κουμπί "αγαπημένου", οι οδηγοί μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στις πιο σημαντικές για αυτούς λειτουργίες (π.χ. το μενού του συστήματος πλοήγησης). Αυτό έχει οδηγήσει και σε πρακτική μείωση του αριθμού των πλήκτρων και σε βελτιωμένη λειτουργικότητα.
+ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

περισσοτερη αναλυση

spinner