Μοναδικό στην παγκόσμια αγορά μοτοσικλέτας, το σύστημα αυτό παρέχει στους αναβάτες ηλεκτρονικούς ελέγχους που όχι μόνο διευκολύνουν τις ρυθμίσεις στο στάδιο αποφόρτισης της απόσβεσης των πρόσθιων και πίσω αναρτήσεων καθώς και στη βάση ελατηρίου των πίσω αναρτήσεων (προφόρτιση ελατηρίου), αλλά επίσης και το βαθμό ελαστικότητας ελατηρίου και τη "σκληρότητα". Όλα αυτά ελέγχονται εύκολα με ένα πολυ-χειριστήριο (multi-controller), μαζί με το μενού πλοήγησης στην έγχρωμη TFT οθόνη.
Για την κατά το δυνατό απλοποίηση του ελέγχου και για την αποφυγή ακούσιων λαθών στη ρύθμιση, οι αναβάτες καλούνται να αναφέρουν απλά το είδος του φορτίου ("μόνος", "μόνος με αποσκευές", ή "με συνεπιβάτη και αποσκευές"). Τότε το σύστημα υπολογίζει την ανάλογη βάση ελατηρίου ή το βαθμό ελαστικότητας του ελατηρίου και τα διαμορφώνει αυτόματα.
Ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις οδήγησης, οι αναβάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στις ρυθμίσεις πλαισίου και ανάρτησης "Comfort", "Normal", ή "Sport", που επηρεάζει το πως η μοτοσικλέτα ανταποκρίνεται στην οδήγησή τους. Στη συνέχεια η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου αναλύει αυτές τις επιλογές και υπολογίζει το βαθμό ελαστικότητας ελατηρίου χρησιμοποιώντας τις καλύτερες παραμέτρους. Τότε ενεργοποιείται ένας ηλεκτροκινητήρας που διαμορφώνει ανάλογα τη βάση ελατηρίου. Παρέχονται έτσι εννέα διαφορετικές επιλογές ρύθμισης. Ο βαθμός απόσβεσης στα αμορτισέρ τροποποιείται μέσω μικρών βηματικών μοτέρ.
Αυτές οι πρόσθετες τροποποιήσεις στο βαθμό ελαστικότητας ελατηρίου σημαίνουν ότι η οριζοντίωση του οχήματος μπορεί να προσαρμόζεται άριστα στα διάφορα φορτία για ακόμη υψηλότερο βαθμό σταθερότητας στην οδήγηση, τους χειρισμούς και την άνεση. Διατηρείται η πλήρης ελευθερία κλίσεων ακόμη και σε μέγιστο φορτίο με συνεπιβάτη και αποσκευές για βελτιωμένη σπορ οδήγηση. Αυτές οι ρυθμίσεις στο βαθμό ελαστικότητας ελατηρίου μειώνουν επίσης πολύ τον κίνδυνο να τερματίζουν οι αναρτήσεις λόγω μεγάλου φορτίου.
Η ρύθμιση των αμορτισέρ ("Normal", "Sport", "Comfort") μπορεί να αλλάζει με το πάτημα ενός κουμπιού, ακόμη και όταν το όχημα κινείται. Για λόγους λειτουργίας και ασφαλείας, η αλλαγή της βάσης ελατηρίου μπορεί να γίνεται μόνο όταν η μοτοσικλέτα είναι ακίνητη. Ένα ηλεκτρικό μοτέρ με γρανάζια χρησιμοποιείται για την τροποποίηση του βαθμού ελαστικότητας ελατηρίου.
Ο βαθμός ελαστικότητας ελατηρίου αλλάζει με τη χρήση δύο ελατηρίων συνδεδεμένων εν σειρά. Εδώ όμως οι δυνάμεις συμπίεσης απορροφούνται από ένα ελαστομερές στοιχείο (Cellasto) σε συνδυασμό με συμβατικό ελατήριο που είναι τοποθετημένο από κάτω. Η ακτινικά προς τα έξω διεύρυνση του Cellasto παραμένει συνεχώς μέσα σε χαλύβδινο περίβλημα. Εσωτερικά, κινείται ηλεκτροϋδραυλικά ένα αλουμινένιο περίβλημα. Η θέση αυτού του εσωτερικού περιβλήματος επηρεάζει την εσωτερική συμπεριφορά διεύρυνσης του Cellasto, και έτσι το βαθμό ελαστικότητας του ελατηρίου. Έχει το ίδιο αποτέλεσμα με δύο ελατήρια διαφορετικού βαθμού σκληρότητας. Αν το εσωτερικό περίβλημα πατά επάνω στο χαλύβδινο ελατήριο, το Cellasto χάνει τη λειτουργία του και επηρεάζεται μόνο το χαλύβδινο ελατήριο. Αν το εσωτερικό περίβλημα κινείται πιο πολύ κατά μήκος, η χαλύβδινη βάση ελατηρίου ή "προφόρτιση ελατηρίου" μπορεί επίσης να τροποποιείται.
Αυτό επιτρέπει ώστε η κανονική στατική θέση και η γεωμετρία οδήγησης να παραμένουν στην καλύτερη θέση σε όλα τα φορτία. Οι πρόσθετες ρυθμίσεις του βαθμού ελαστικότητας ελατηρίου στο πλατύ εύρος 110–160 Nm βοηθούν στην αύξηση των ρυθμίσεων "Sport", "Normal", και "Comfort" στο ESA II, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες οδήγησης.
Συγκρινόμενο με τις συμβατικές τεχνικές μηχανικής ρύθμισης για την προφόρτιση ελατηρίου και τα χαρακτηριστικά απόσβεσης, το πλεονέκτημα χρήσης της ηλεκτρονικής ρύθμισης πλαισίου και ανάρτησης ESA βρίσκεται στην συνεχή και άμεση εναρμόνιση όλων των συνιστωσών του πλαισίου και στην αποτροπή σφαλμάτων του "μέσου χρήστη". Οι αναβάτες επίσης γλιτώνουν από την χρονοβόρα χειροκίνητη ρύθμιση με εργαλεία, και μπορούν να κάνουν τροποποιήσεις σε δευτερόλεπτα απλά με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτό σας επιτρέπει να παίρνετε συνεπιβάτες στη στιγμή ή να αντιμετωπίζετε με άνεση μη αναμενόμενες αλλαγές στην επιφάνεια του δρόμου.
+ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

περισσοτερη αναλυση

spinner