Υποδείξεις προστασίας δεδομένων Εμπόρου BMW Motorrad.

Οι υψηλές απαιτήσεις που έχετε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες BMW όπως και για την εξυπηρέτηση πελατών από εμάς ως συνεργάτη της BMW αποτελεί σημείο αναφοράς για τον χειρισμό των δεδομένων σας. Επιδίωξή μας είναι να δημιουργήσουμε και να διαφυλάξουμε τη βάση για μια εμπορική σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και όσους ενδιαφέρονται για εμάς. Η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων σας αποτελεί δέσμευση για εμάς. Γι' αυτόν το λόγο επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας με πολλή προσοχή, για τον εκάστοτε συγκεκριμένο σκοπό και σύμφωνα με τη συναίνεσή σας βάσει των νομικών κανονισμών για την προστασία των δεδομένων.

Στις παρούσες υποδείξεις προστασίας δεδομένων περιγράφεται στις επόμενες ενότητες ο τρόπος με τον οποίο εμείς, η εταιρεία μοτοσικλετών Έμπορος BMW Motorrad συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα ως συνεργάτης της BMW.

+ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ποιος είναι ο υπεύθυνος φορέας για τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων;

Ο εξουσιοδοτημένος έμπορος μοτοσικλετών BMW Motorrad (καλείται εφεξής «Εταιρεία οχημάτων», «Συνεργάτης BMW» ή/και "Εμείς"), Strasse 1, D-80331 Μόναχο, Γερμανία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας όπως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων («ΓΚΠΔ») της ΕΕ. Η εταιρεία μοτοσικλετών Έμπορος BMW Motorrad έχει την έδρα της στο Μόναχο.

Εμείς, ως εξουσιοδοτημένος έμπορος της BMW, είμαστε εξουσιοδοτημένος έμπορος της BMW Motorrad καθώς και μια νομικά και οικονομικά ανεξάρτητη επιχείρηση που δεν ανήκει στον όμιλο BMW AG.

Ως κάτοχοι αδείας χρησιμοποιούμε την μάρκα BMW Motorrad για την εμπορική διάθεση μοτοσικλετών BMW, αυθεντικών ανταλλακτικών BMW και αξεσουάρ καθώς και για εργασίες συντήρησης και επισκευής στα πλαίσια της μάρκας.

Έχουμε την ευθύνη για τα δεδομένα σας τα οποία αποκτούμε και επεξεργαζόμαστε μέσω του παρόντος ιστοτόπου, μέσω των επικοινωνιών σας μαζί μας στην εταιρεία οχημάτων, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης πελατών καθώς και στο εύρος των συσχετιζόμενων άμεσων ενεργειών μάρκετινγκ που κάνουμε.

Πέραν αυτού επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εφόσον μεταβιβάζονται σε εμάς από την BMW AG, αν και εφόσον εκπληρώνονται οι σχετικές απαιτούμενες νομικές προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων από την BMW AG εδώ στο διαδίκτυο στην πολιτική απορρήτου της BMW.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:


Εξουσιοδοτημένος έμπορος της BMW Motorrad Strasse 1 D-80331 Μόναχο, Γερμανία Τηλ.:

089 - 1234567 E-mail: bmwhaendler@bmw.de

 

Πότε γίνεται συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας μεταξύ άλλων στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας, π.χ. από αυτόν τον ιστότοπο ή στην εταιρεία μοτοσικλετών.
 • Όταν αγοράζετε προϊόντα απευθείας από εμάς (π.χ. οχήματα ή ανταλλακτικά και αξεσουάρ).
 • Όταν αγοράζετε υπηρεσίες απευθείας από εμάς (π.χ. εργασίες συντήρησης ή επισκευής του οχήματός σας).
 • Όταν ζητάτε πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες μας (π.χ. μεταβίβαση φυλλαδίων ή τιπμοκαταλόγων).
 • Όταν μας απαντάτε στις δράσεις άμεσου μάρκετινγκ, π.χ. όταν συμπληρώνετε μια απαντητική κάρτα ή κάρτα παιχνιδιού με έπαθλο ή όταν εισάγετε τα δεδομένα σας online στον παρόντα ιστότοπο.
 • Όταν η BMW AG μάς παρέχει επιτρεπόμενα δεδομένα, αν και εφόσον εκπληρώνονται οι σχετικές νομικές προϋποθέσεις προστασίας των δεδομένων.
 • Όταν κάποιος τρίτος μας παρέχει με επιτρεπόμενο τρόπο προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς.

Βοηθήστε μας να διατηρούμε επίκαιρα τα δεδομένα σας και ενημερώνετέ μας σχετικά με αλλαγές στα προσωπικά δεδομένα σας, ειδικά στα στοιχεία επικοινωνίας.

Ποια δεδομένα μπορούν να συλλέγονται για εσάς;

Μπορούν να συλλέγονται οι παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων μέσω των διαφόρων υπηρεσιών και καναλιών επικοινωνίας που περιγράφονται στις παρούσες υποδείξεις προστασίας δεδομένων:

 • Στοιχεία επικοινωνίας: Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail.
 • Ενδιαφέροντα: Πληροφορίες που μας έχετε παράσχει σχετικά με τομείς που σας ενδιαφέρουν, π.χ. οχήματα που σας ενδιαφέρουν, χόμπι και λοιπές προσωπικές προτιμήσεις.
 • Άλλες προσωπικές πληροφορίες: Πληροφορίες που μας έχετε παράσχει σχετικά με ημερομηνία γέννησης, μόρφωση, μέλη οικογενείας ή επαγγελματική κατάσταση.
 • Συμβατικά δεδομένα, Αριθμός πελάτη, Αριθμός σύμβασης.
 • Χρήση ιστοτόπων και επικοινωνία: Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και αν ανοίγετε ή προωθείτε τα μηνύματά μας, μεταξύ αυτών και δεδομένα που συλλέγονται από Cookies και λοιπές τεχνολογίες εντοπισμού. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ στις οδηγίες της εταιρείας για τα cookies.
 • Δεδομένα συναλλαγών και αλληλεπίδρασης: Πληροφορίες για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών από την εταιρεία οχημάτων μας και το online κατάστημά μας, αλληλεπιδράσεις με εμάς (ερωτήματα και διαμαρτυρίες σας) καθώς και συμμετοχή σε μελέτες διερεύνησης αγοράς.
 • Πληροφορίες πιστοληπτικής ικανότητας και ταυτοποίησης: Δεδομένα για τη διαπίστωση της ταυτότητάς σας, π.χ. δίπλωμα οδήγησης και, επιπρόσθετα, πληροφορίες για συναλλαγές, τυχόν πληρωμές που δεν έχουν γίνει προς εμάς. Επίσης πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις εξαπάτησης, ποινικά αδικήματα, ύποπτες συναλλαγές, πολιτικώς εκτεθειμένα άτομα και λίστες κυρώσεων στις οποίες περιέχονται τα δεδομένα σας.
 • Πληροφορίες για λειτουργίες και ρυθμίσεις οχήματος: Πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες και τις τρέχουσες ρυθμίσεις του οχήματός σας (αναγνώριση από τον αριθμό πλαισίου του οχήματος), π.χ. BMW TeleServices, όταν καταχωρίζετε εμάς στο σύστημα ως επιθυμητό συνεργάτη BMW.
 • Τεχνικά δεδομένα σχετικά με το όχημα, δεδομένα που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία στο όχημα.

Δεδομένα λειτουργίας στο όχημα:Για τη λειτουργία του οχήματος οι εγκέφαλοι επεξεργάζονται δεδομένα.

Σε αυτά ανήκουν για παράδειγμα:

 • Πληροφορίες κατάστασης οχήματος (π.χ. ταχύτητα κίνησης, επιβράδυνση κίνησης, εγκάρσια επιτάχυνση, αριθμός περιστροφών τροχών, ένδειξη ασφαλισμένων ζωνών ασφαλείας),
 • περιβαλλοντικές καταστάσεις (π.χ. θερμοκρασία, αισθητήρας βροχής, αισθητήρας απόστασης).

Κατά κανόνα αυτά τα δεδομένα είναι προσωρινά και δεν αποθηκεύονται πέρα από τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας, ενώ η επεξεργασία τους γίνεται μόνο στο όχημα καθεαυτό. Συχνά οι εγκέφαλοι περιλαμβάνουν μνήμες δεδομένων (μεταξύ άλλων και το κλειδί του οχήματος). Οι μνήμες χρησιμοποιούνται στην προσωρινή ή μόνιμη τεκμηρίωση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του οχήματος, την καταπόνηση των εξαρτημάτων, τις ανάγκες συντήρησης καθώς και τεχνικών συμβάντων και σφαλμάτων.

Ανάλογα με τον τεχνικό εξοπλισμό αποθηκεύονται τα εξής:

 • καταστάσεις λειτουργίας εξαρτημάτων του συστήματος (π.χ. στάθμες πλήρωσης, πίεση ελαστικών, κατάσταση μπαταρίας),
 • βλάβες και ζημιές σε σημαντικά εξαρτήματα του συστήματος (π.χ. φώτα, φρένα),
 • αντιδράσεις των συστημάτων σε ειδικές κυκλοφοριακές συνθήκες (π.χ. ενεργοποίηση ενός αερόσακου, επέμβαση των συστημάτων ρύθμισης ευστάθειας),
 • πληροφορίες σχετικά με συμβάντα που προκαλούν ζημιά στο όχημα,
 • στα ηλεκτρικά οχήματα η κατάσταση φόρτισης της μονάδας μπαταρίας υψηλής τάσης και η εκτιμώμενη αυτονομία.

Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. όταν το όχημα αναγνωρίσει μια δυσλειτουργία) μπορεί να απαιτηθεί να αποθηκεύσει δεδομένα τα οποία αρχικώς ήταν μόνο παροδικά.

Όταν χρειάζεστε υπηρεσίες σέρβις (π.χ. υπηρεσίες επισκευής, εργασίες συντήρησης) μπορούν, εφόσον απαιτείται, να διαβάζονται και να αξιοποιούνται τα αποθηκευμένα δεδομένα λειτουργίας μαζί με τον αριθμό αναγνώρισης του οχήματος. Η ανάγνωση μπορεί να γίνει από υπαλλήλους μας ή τρίτους (π.χ. Οδική Βοήθεια) στο όχημα. Το ίδιο ισχύει για περιπτώσεις εργοστασιακής εγγύησης και μέτρα διασφάλισης ποιότητας.

Η ανάγνωση γίνεται κατά κανόνα από τη νομικά προδιαγραφόμενη σύνδεση για OBD ("Διάγνωση On-Board") του οχήματος. Τα διαβασμένα δεδομένα λειτουργίας τεκμηριώνουν τεχνικές καταστάσεις του οχήματος ή μεμονωμένων εξαρτημάτων, συμβάλλουν στη διάγνωση σφαλμάτων, στην τήρηση των υποχρεώσεων εργοστασιακής εγγύησης και στη διασφάλιση της ποιότητας. Αυτά τα δεδομένα, ειδικά οι πληροφορίες σχετικά με την καταπόνηση εξαρτημάτων, τα τεχνικά συμβάντα, τους εσφαλμένους χειρισμούς και άλλα σφάλματα μπορούν ενδεχομένως να μεταβιβάζονται μαζί με τον αριθμό πλαισίου οχήματος στην BMW AG. Επιπλέον η BMW AG υπόκειται σε ευθύνη προϊόντος. Και σε αυτήν την περίπτωση η BMW AG χρησιμοποιεί δεδομένα λειτουργίας των οχημάτων, όπως για ενέργειες ανάκλησης. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον έλεγχο απαιτήσεων του πελάτη ως προς την εργοστασιακή εγγύηση και την βελτίωση.

Οι μνήμες βλαβών του οχήματος μπορούν να μηδενιστούν στο πλαίσιο εργασιών επισκευής ή σέρβις ή κατόπιν επιθυμίας σας σε ένα συνεργείο σέρβις.

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων στο όχημα μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες χρήσης του οχήματός σας ή

τα βρίσκετε εδώ στην πολιτική απορρήτου της BMW AG.

Δεδομένα για τον εντοπισμό του οχήματος: Στοιχεία για την τοποθεσία του οχήματός σας ή της φορητής τερματικής συσκευής σας. Είναι πιθανό να λαμβάνουμε σε περιορισμένο εύρος δεδομένα εντοπισμού του οχήματος, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για σκοπούς συμβατικών υποχρεώσεων (π.χ. στο πλαίσιο της Οδικής Βοήθειας του BMW Mobile Service).

 

Για ποιους σκοπούς γίνεται επεξεργασία των δεδομένων σας;

Τα δεδομένα που συλλέγονται σε συνάρτηση με τη σύναψη συμβάσεων ή την εκπλήρωση των υπηρεσιών μας υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς που αναφέρονται στη συνέχεια. Αρχικά μια διασάφηση των νομικών βάσεων για την επεξεργασία τω προσωπικών δεδομένων:

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο όταν αυτό επιτρέπεται από ισχύουσα νομική διάταξη. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει του άρθ. 6 και του άρθ. 9 του ΓΚΠΔ καθώς και βάσει των συναινέσεων σύμφωνα με το άρθ. 7 του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία των δεδομένων σας στηρίζεται μεταξύ άλλων στις παρακάτω νομικές βάσεις. Λάβετε υπόψη ότι δεν πρόκειται για πλήρη ή τελική απαρίθμηση των νομικών βάσεων, αλλά απλώς για παραδείγματα που διασαφηνίζουν τις νομικές βάσεις.

 • Συναίνεση (άρθ. 6 παρ. 1 εδ. 1 σημείο a), άρθ. 7 ΓΚΠΔ ή/και άρθ. 9 παρ. 2 σημείο a), άρθ. 7 ΓΚΠΔ): Συγκεκριμένα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο κατόπιν της πρότερης ρητής και εκούσιας συναίνεσής σας. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή και με αναδρομική ισχύ.
 • Εκπλήρωση μιας σύμβασης / προσυμβατικών μέτρων (άρθ. 6 παρ. 1 εδ. 1 σημείο b) ΓΚΠΔ): Για την έναρξη ή την εκτέλεση της σύμβασής σας με εμάς, χρειαζόμαστε πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα.
 • Εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης (άρθ. 6 παρ. 1 εδ. 1 σημείο c) ΓΚΠΔ): Υποχρεούμαστε σε μια σειρά κανονιστικών απαιτήσεων. Για την εκπλήρωση αυτών των προδιαγραφών πρέπει να επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένα δεδομένα.
 • Διαφύλαξη έννομου συμφέροντος (άρθ. 6 παρ. 1 εδ. 1 σημείο f) ΓΚΠΔ): Επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένα δεδομένα για τη διαφύλαξη ιδίου συμφέροντος ή συμφέροντος τρίτων. Αυτό ισχύει όμως μόνο όταν δεν υπερισχύει κατά περίπτωση το συμφέρον σας.

A. Εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης στο πλαίσιο πώλησης, συντήρησης και επισκευής οχημάτων (άρθ. 6 παρ. 1 σημείο b) ΓΚΠΔ)

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο διαδικασιών πώλησης ή εργασιών συντήρησης και επισκευής που κάνουμε στην εταιρεία μοτοσικλετών.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών πώλησης χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα για την διεκπεραίωση της σύμβασης αγοράς, την υλοποίηση δοκιμαστικών διαδρομών και την μεταβίβαση πληροφοριών σε συνδυασμό με την αγορά του οχήματος.

Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων γίνεται επεξεργασία των κατηγοριών δεδομένων που αναφέρονται στη συνέχεια:

 • Δεδομένα επικοινωνίας (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail κ.λπ.)
 • Ενδεχ. τραπεζικά στοιχεία

Αξιοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για επικοινωνία στη διεκπεραίωση μιας σύμβασης (π.χ. παραγγελία οχήματος, εντολή συνεργείου/επισκευής) ή για την διεκπεραίωση ενός αιτήματος που έχετε διατυπώσει (π.χ. αίτημα προσφοράς, δοκιμαστικής διαδρομής). Σε όλες τις φάσεις της διεκπεραίωσης της σύμβασης ή της διεκπεραίωσης ενός θέματος επικοινωνούμε μαζί σας χωρίς ειδική συναίνεση π.χ. γραπτά, τηλεφωνικά, μέσω υπηρεσιών Messenger, μέσω e-mail, ανάλογα με τα δεδομένα επικοινωνίας που έχετε δηλώσει.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών συντήρησης και επισκευής από εμάς διαβάζονται τεχνικά δεδομένα του οχήματος με ειδικές διαγνωστικές συσκευές από τους ενσωματωμένους ηλεκτρονικούς εγκεφάλους για το σέρβις του οχήματος. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων γίνεται στο συνεργείο από εκπαιδευμένους τεχνικούς για τη διάγνωση και αντιμετώπιση τυχόν δυσλειτουργιών. Αυτά τα τεχνικά δεδομένα για το όχημα αποτελούνται κυρίως από

 • δεδομένα προέλευσης του οχήματος (π.χ. αριθμός πλαισίου οχήματος, τύπος οχήματος, ημερομηνία παραγωγής, εξοπλισμός οχήματος),
 • δεδομένα κατάστασης οχήματος (τιμές μέτρησης όπως π.χ. διανυθέντα χιλιόμετρα),
 • καταχωρίσεις μνήμης βλαβών (π.χ. δυσλειτουργία δεικτών κατεύθυνσης πορείας),
 • συγκεντρωτικά στοιχεία επιβάρυνσης,
 • εκδόσεις λογισμικού καθώς και
 • δεδομένα σέρβις και συνεργείου (π.χ. ανάγκες σέρβις, εκτελεσμένες εργασίες, τοποθετημένα ανταλλακτικά, περιπτώσεις εργοστασιακής εγγύησης, πρωτόκολλα συνεργείου)

Η πρόσβαση στις υπάρχουσες πληροφορίες μπορεί να γίνει από την BMW AG για να μας υποστηρίξει στις τεχνικές ή λοιπές προκλήσεις μας κατά την εκπλήρωση των υπηρεσιών μας.

Τα τεχνικά δεδομένα του οχήματος διαγράφονται στο τέλος του κύκλου ζωής του οχήματος.

Είναι πιθανό να λαμβάνουμε σε περιορισμένο εύρος δεδομένα εντοπισμού του οχήματος, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για σκοπούς συμβατικών υποχρεώσεων (π.χ. στο πλαίσιο της Οδικής Βοήθειας του BMW Mobile Service). Αξιοποιούμε τα δεδομένα αποκλειστικά για σκοπούς εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Β. Εκπλήρωση των διαδικασιών πώλησης, σέρβις και διαχείρισης σε συνεργασία με την BMW AG (άρθ. 6 παρ. 1 σημεία a), b), f) ΓΚΠΔ)

Για την εκπλήρωση διαδικασιών διάθεσης, σέρβις και διαχείρισης απαιτείται μεταβίβαση δεδομένων στην BMW AG. Αυτό γίνεται όταν μεταβιβάζουμε δεδομένα

 • για την εξέταση περιπτώσεων εργοστασιακής εγγύησης/παροχών καλής θέλησης
 • για την διεκπεραίωση παραγγελιών οχημάτων και υπηρεσιών
 • σε περίπτωση ερωτήσεων για συγκεκριμένες διεκπεραιώσεις επισκευών
 • για ενέργειες μάρκετινγκ ή έρευνες αγοράς
 • για τη διεκπεραίωση συμβατικών συμφωνιών ανάμεσα σε εμάς και την BMW AG
 • για τη διαφύλαξη της ευθύνης προϊόντος και των επιτηρήσεων προϊόντος για τυχόν ενέργειες ανάκλησης
 • για τη βελτίωση προϊόντων και ποιότητας

Για αυτές τις διαδικασίες μεταβιβάζονται οι παρακάτω κατηγορίες δεδομένων ανάλογα με την ισχύουσα νομική βάση:

 • Δεδομένα επικοινωνίας
 • Δεδομένα αναγνώρισης
 • Δεδομένα προέλευσης οχήματος
 • Δεδομένα κατάστασης οχήματος
 • Καταχωρίσεις μνήμης βλαβών
 • Δεδομένα σέρβις και συνεργείου

Γ. Εξυπηρέτηση πελατών (άρθ. 6 παρ. 1 σημεία b), f) ΓΚΠΔ)

Αξιοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για επικοινωνία στη διεκπεραίωση μιας σύμβασης (π.χ. παραγγελία οχήματος, εντολή συνεργείου/επισκευής) ή για την διεκπεραίωση ενός αιτήματος που έχετε διατυπώσει (π.χ. αιτήματα προσφοράς, δοκιμαστικής διαδρομής, ερωτήματα και διαμαρτυρίες). Σε όλες τις φάσεις της διεκπεραίωσης της σύμβασης ή της διεκπεραίωσης ενός θέματος επικοινωνούμε μαζί σας χωρίς ειδική συναίνεση π.χ. γραπτά, τηλεφωνικά, μέσω υπηρεσιών Messenger, μέσω e-mail, ανάλογα με τα δεδομένα επικοινωνίας που έχετε δηλώσει.

Επίσης επικοινωνούμε μαζί σας όταν το όχημά σας εμπίπτει σε μια τεχνική ενέργεια, όπως ονομάζεται, ή σε ανάκληση. Επειδή στις τεχνικές ενέργειες πρόκειται κυρίως για μέτρα υψηλής σημασίας (π.χ. αποφυγή διακινδύνευσης επιβαινόντων, αποφυγή ζημιών στο όχημα), επικοινωνούμε μαζί σας ή με την BMW AG χρησιμοποιώντας τα δεδομένα επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας σε αυτήν τη βάση ώστε να βελτιστοποιήσουμε ακόμα περισσότερο την εμπειρία που έχετε μαζί μας, π.χ. για να σας αναγνωρίζουμε με σαφήνεια στο πλαίσιο της επικοινωνίας σας με εμάς.

Δ. Διαφημιστική επικοινωνία και έρευνα αγοράς βάσει συναίνεσης (άρθ. 6 παρ. 1 σημείο a) ΓΚΠΔ)

Εφόσον μας έχετε δώσει ξεχωριστά τη συναίνεσή σας σε περαιτέρω αξιοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας επιτρέπεται η χρήση των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με την σχετική συναίνεση για παράδειγμα για διαφημιστικούς σκοπούς (επιλεγμένες προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες) και/ή έρευνα αγοράς και ενδεχομένως να μεταβιβάζονται σε συγκεκριμένες τρίτες συνδεδεμένες εταιρείες της εταιρείας μοτοσικλετών Έμπορος BMW Motorrad καθώς και στην BMW AG (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 Μόναχο) και την BMW M GmbH (Daimlerstr. 19, 85748 Garching-Hochbrück). Οι σχετικές λεπτομέρειες προκύπτουν από την εκάστοτε δήλωση συναίνεσης που μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

Εφόσον έχετε δώσει τη σχετική συναίνεση στη διαφημιστική επικοινωνία, θα συλλέγουμε και θα επεξεργαζόμαστε:

πληροφορίες επικοινωνίας, π.χ.

 • όνομα, διεύθυνση, e-mail, αριθμός τηλεφώνου

Συμπληρωματικά προσωπικά στοιχεία / προτιμήσεις, π.χ.

 • επωνυμία εταιρείας, η σχέση σας με τη συγκεκριμένη εταιρεία, εφόσον χρησιμοποιείτε επαγγελματικό όχημα ή είστε ο εκπρόσωπος επικοινωνίας για τη συγκεκριμένη εταιρεία
 • Ένα πιθανό χρονικό σημείο στο οποίο χρειάζεστε νέο όχημα και το ενδιαφέρον σας σε οχήματα και υπηρεσίες BMW  καθώς και ερωτήματά σας σχετικά με πληροφορίες και δοκιμαστικές διαδρομές.
 • Αριθμός πλαισίου οχήματος και περαιτέρω χαρακτηριστικά που συσχετίζονται
 • Ενδιαφέροντα και χόμπι
 • Κατάσταση της δήλωσης συναίνεσης προστασίας δεδομένων και επιλεγμένου ή προτιμώμενου καναλιού επικοινωνίας

Δεδομένα ταυτοποίησης, π.χ.

 • αριθμός πελάτη, αριθμός σύμβασης

ιστορικό πελάτη, π.χ.

 • Δεδομένα οχήματος συμπ. μοντέλου, διαμορφώσεων, ημερομηνίας αγοράς, ημερομηνίας άδειας, πινακίδας, ημερομηνίας παραγγελίας, ημερομηνίας παράδοσης, κατόχου, τιμής καταλόγου
 • Δεδομένα εντολών σέρβις συμπ. του εύρους των υλοποιημένων δραστηριοτήτων και των τοποθετημένων ανταλλακτικών
 • Ιστορικό και αντίκτυπος από τις καμπάνιες σε δράσεις άμεσου μάρκετινγκ
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις
 • Αίτημα για ιστορικό διαμαρτυριών

Στη δήλωση προστασίας απορρήτου καθορίζετε επίσης τις διαύλους επικοινωνίας (π.χ. ταχυδρομείο, τηλέφωνο, e-mail) μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς γίνεται κατά κανόνα στη Γερμανία και δεν υλοποιείται σε καμία περίπτωση μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός Ε.Ε.

Ε. Εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων στις οποίες υποχρεούμαστε (άρθ. 6 παρ. 1 σημεία c), f) ΓΚΠΔ)

Ωστόσο θα επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα όταν υπάρχει η σχετική νομική υποχρέωση.

Η επεξεργασία των συλλεγμένων δεδομένων γίνεται στο πλαίσιο της διασφάλισης της λειτουργίας των συστημάτων IT. Με τον όρο διασφάλιση νοούνται μ.ά. οι παρακάτω δραστηριότητες:

 • δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων που έχουν λάβει επεξεργασία σε συστήματα IT,
 • καταγραφή και επιτήρηση συναλλαγών για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των συστημάτων IT,
 • αναγνώριση και αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα,
 • Incident και Problem Management για την αποτροπή διαταραχών σε συστήματα IT.

Έχουμε ευθύνη να εκπληρώνουμε πολλές νομικές υποχρεώσεις. Για την καλύτερη εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στο βαθμό που απαιτείται και ενδεχομένως να τα μεταβιβάζουμε σε αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο νομικών υποχρεωτικών δηλώσεων.

Επιπλέον επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης, όταν η δικαστική διαμάχη κάνει αναγκαία την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Στ. Μεταβίβαση δεδομένων σε επιλεγμένους τρίτους

Τα δεδομένα μεταβιβάζονται μ.ά. στις παρακάτω επιχειρήσεις αν και εφόσον εκπληρώνονται οι σχετικές απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις για την προστασία των δεδομένων:

Αν προηγουμένως μας έχετε δώσει ρητή συναίνεση να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς διαφήμισης ή μάρκετινγκ με συσχετιζόμενες επιχειρήσεις του ομίλου εταιρειών μας. Αυτό αφορά


Έμπορος BMW Motorrad Straße 1 80331 Μόναχο 089 / 1234567 bmwhaendler@bmw.de


 • Στην BMW AG, π.χ. για την ενημέρωση της διεύθυνσης και του οχήματός σας, αν και εφόσον εκπληρώνονται οι σχετικές απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων και δεν έχετε φέρει αντίρρηση στη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς γραπτής επικοινωνίας αφότου σας κοινοποιήθηκε το δικαίωμα εναντίωσης, καθώς και λεπτομέρειες επικοινωνίας και προσωπικά δεδομένα (π.χ. ημερομηνία γέννησης, κατηγορία διπλώματος οδήγησης, χόμπι και ενδιαφέροντα), εφόσον επιτρέπεται από τη συναίνεσή σας για διαφημιστικούς σκοπούς ή επίσης και δεδομένα οχήματος, τα οποία χρησιμοποιούνται από την BMW AG ειδικά για σκοπούς επιτήρησης και ανάπτυξης προϊόντος.
 • Σε προσεκτικά επιλεγμένους και ελεγμένους παρόχους υπηρεσιών και επαγγελματικούς συνεργάτες με τους οποίες συνεργαζόμαστε για να είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό γίνεται μόνο στο πλαίσιο αυστηρών διατάξεων επεξεργασίας δεδομένων στην εντολή ή βάσει ρητής συναίνεσης.
 • Σε λοιπούς τρίτους (π.χ. δημόσιους φορείς) εφόσον είμαστε νομικά υποχρεωμένοι.

 

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Εφαρμόζουμε διάφορα μέτρα ασφαλείας όπως εργαλεία κωδικοποίησης και αυθεντικοποίησης τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προστατεύεται και να διατηρείται η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων σας.

Δεν είναι εκατό τοις εκατό εγγυημένη η προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση κατά την μετάδοση δεδομένων μέσω του Internet ή ενός ιστοτόπου, αλλά εμείς, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι επαγγελματικοί συνεργάτες μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές προστασίας δεδομένων μέσω φυσικών, ηλεκτρονικών και διαδικαστικών προφυλάξεων ασφαλείας. Μεταξύ άλλων χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα μέτρα:

 • αυστηρά κριτήρια για τα δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα σας σύμφωνα με την αρχή "Need-to-Know" (περιορισμός σε όσο το δυνατόν λιγότερα άτομα) και αποκλειστικά για τον αναφερόμενο σκοπό,
 • μεταβίβαση συλλεγμένων δεδομένων αποκλειστικά σε κωδικοποιημένη μορφή,
 • αποθήκευση εμπιστευτικών δεδομένων, π.χ. δεδομένα πιστωτικών καρτών αποκλειστικά σε κωδικοποιημένη μορφή,
 • ασφάλεια συστημάτων IT μέσω Firewall για προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, π.χ. από χάκερ και
 • μόνιμη επιτήρηση των προσβάσεων στα συστήματα IT για την αναγνώριση και καταστολή κακόβουλης χρήσης προσωπικών δεδομένων.
Πόσο καιρό φυλάσσουμε τα δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι αναγκαίο αναφορικά με τους εκάστοτε ισχύοντες σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε δεδομένα για πολλούς σκοπούς τότε διαγράφονται αυτόματα ή αποθηκεύονται σε μορφή που δεν επιτρέπει την απευθείας εξαγωγή συμπερασμάτων για το άτομό σας, αφότου εκπληρωθεί ο τελευταίος ειδικός σκοπός. Για να διασφαλίζεται ότι όλα τα δεδομένα σας θα διαγραφούν σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης δεδομένων, έχουμε έναν σχεδιασμό διαγραφής. Οι θεμελιώδεις αρχές σύμφωνα με τις οποίες ο συγκεκριμένος σχεδιασμός διαγραφής προβλέπει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Χρήση για την εκπλήρωση μιας σύμβασης

Για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει για εσάς μπορούν να φυλάσσονται όσο διάστημα είναι σε ισχύ η σύμβαση, καθώς και ανάλογα με τον χαρακτήρα και τα όρια ισχύος της σύμβασης για περαιτέρω 10 χρόνια, ώστε να εκπληρώνονται οι νομικές υποχρεώσεις φύλαξης και να είναι δυνατή διεκπεραίωση ερωτημάτων ή απαιτήσεων μετά τη λήξη της σύμβασης.

Πέραν αυτών υπάρχουν συμβάσεις για την παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών που κάνουν αναγκαίες μεγαλύτερες προθεσμίες φύλαξης, βλ. επίσης πιο κάτω "Χρήση για ελέγχους από αξιώσεις".

Χρήση για ελέγχους από αξιώσεις

Τα δεδομένα που κατά την κρίση μας είναι αναγκαία για την εξέταση και την άμυνα σε απαιτήσεις απέναντί μας ή που μπορούν να ενεργοποιήσουν ποινική δίωξη ή αξιώσεις για εσάς, εμάς ή τρίτους μπορούν να φυλάσσονται από εμάς για όσο διάστημα χρειάζεται από την αντίστοιχη διαδικασία.

Χρήση για την εξυπηρέτηση πελατών και σκοπούς μάρκετινγκ

Για την εξυπηρέτηση πελατών και σκοπούς μάρκετινγκ τα δεδομένα που συλλέγονται για εσάς μπορούν να φυλάσσονται για 10 χρόνια από τη χρονική στιγμή της συλλογής τους, εκτός αν επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των δεδομένων και δεν υπάρχουν συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις φύλαξης εναντίον της απαίτησης διαγραφής.

 

Σε ποιον παρέχουμε διεθνή πρόσβαση στα δεδομένα σας και πώς τα προστατεύουμε σε αυτήν την περίπτωση;

Είμαστε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Γερμανία. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται από εμάς και τις συσχετιζόμενες επιχειρήσεις μας καθώς και από εντεταλμένους από εμάς παρόχους υπηρεσιών κατά προτίμηση στη Γερμανία ή εντός ΕΕ.

Σε περίπτωση που πρέπει να γίνει επεξεργασία δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρώπης, τότε μέσω προδιαγραφόμενων συμβάσεων της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων διασφαλίζουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων.

Για ορισμένες χώρες εκτός της Ε.Ε., όπως για παράδειγμα στον Καναδά και την Ελβετία, η Ε.Ε. έχει ήδη καθορίσει παρόμοια πρότυπα προστασίας δεδομένων. Λόγω των παρόμοιων προτύπων προστασίας δεδομένων η μεταβίβαση δεδομένων σε αυτές τις χώρες δεν απαιτεί ειδική έγκριση ή συμφωνία.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να δείτε τις συγκεκριμένες προφυλάξεις προστασίας για την μεταβίβαση των δεδομένων σας σε άλλες χώρες:

Έμπορος BMW Motorrad Straße 1 80331 Μόναχο 089 / 1234567 bmwhaendler@bmw.deΑν για λόγους υποστήριξης χρειαστούμε παρόχους υπηρεσιών κατά την ετοιμασία των αναφερόμενων υπηρεσιών και τους σκοπούς χρήσης, τότε διασφαλίζουμε ότι η ανάθεση της εργασίας κατ' εντολή μας γίνεται στο πλαίσιο αυστηρών κανονισμών νομικής προστασίας κατά την επεξεργασία δεδομένων.

 

Επικοινωνία μαζί μας, τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων που έχετε και το δικαίωμα υποβολής διαμαρτυρίας στην αρχή προστασίας δεδομένων

Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς μπορείτε να απευθύνεστε μέσω e-mail προς bmwhaendler@bmw.de ή τηλεφωνικά στον αριθμό +49 89 1234567 (Δε-Πα από 9:00 έως 18.30, Σα από 10:00 έως 14:00)

Ως άτομο που το αφορά η επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε βάσει του ΓΚΠΔ καθώς και βάσει άλλων ισχυόντων κανονισμών προστασίας δεδομένων να ασκήσετε συγκεκριμένα δικαιώματά σας. Στην παρακάτω ενότητα περιλαμβάνονται διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ. Ανάλογα με το είδος και το εύρος του ερωτήματός σας, σας παρακαλούμε να απευθύνεστε σε εμάς γραπτώς.

Δικαιώματα υποκειμένου

Βάσει του ΓΚΠΔ έχετε τα παρακάτω δικαιώματα υποκειμένου απέναντί μας:

Δικαίωμα ενημέρωσης (άρθ. 15 ΓΚΠΔ): Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Η συγκεκριμένη ενημέρωση αφορά μεταξύ άλλων κατηγορίες δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς για τους οποίους κάνουμε την επεξεργασία, την προέλευση των δεδομένων σε περίπτωση που δεν τα έχουμε συλλέξει απευθείας από εσάς και, ενδεχομένως, τους παραλήπτες των δεδομένων στους οποίους μεταβιβάσαμε τα δεδομένα σας. Μπορείτε να λάβετε από εμάς ένα δωρεάν αντίγραφο των δεδομένων σας. Σε περίπτωση που θέλετε να λάβετε περισσότερα αντίγραφα επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να χρεώσουμε τα περαιτέρω αντίγραφα.

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθ. 16 ΓΚΠΔ) Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας. Λαμβάνουμε τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να διατηρούμε σωστά, πλήρη και επίκαιρα τα δεδομένα που διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε για εσάς, βάσει των πιο επίκαιρων πληροφοριών που έχουμε στη διάθεσή μας για εσάς.

Δικαίωμα διαγραφής (άρθ. 17 ΓΚΠΔ): Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή των δεδομένων σας, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές νομικές προϋποθέσεις. Σύμφωνα με το άρθ. 17 του ΓΚΠΔ αυτό μπορεί να ισχύει όταν

 • τα δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθησαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία
 • έχετε αναιρέσει τη συναίνεση που αποτελεί θεμελιώδη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία
 • έχετε υποβάλλει εναντίωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας και δεν υπάρχουν τεκμηριωμένοι λόγοι που να υπερισχύουν για την επεξεργασία ή έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ
 • η επεξεργασία των δεδομένων έγινε καταχρηστικά, η επεξεργασία δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης που απαιτεί από εμάς την επεξεργασία των δεδομένων σας, ειδικά όσον αφορά νόμιμες περιόδους διατήρησης, όπως και για την επίκληση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθ. 18 ΓΚΠΔ): Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον

 • αμφισβητείτε την ορθότητα των δεδομένων και για χρονικό διάστημα που χρειαζόμαστε για τον έλεγχο της ορθότητας των δεδομένων
 • η επεξεργασία είναι καταχρηστική και αρνείστε τη διαγραφή των δεδομένων σας αλλά απαιτείτε τον περιορισμό της χρήσης
 • δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας, τα χρειάζεστε όμως εσείς για την επίκληση, άσκηση ή άμυνα απέναντι σε νομικές αξιώσεις
 • έχετε υποβάλλει εναντίωση στην επεξεργασία αλλά δεν έχει καθοριστεί ακόμα αν οι έννομοι λόγοι μας υπερτερούν των δικών σας.

 

Δικαίωμα στη μεταβίβαση δεδομένων (άρθ. 20 ΓΚΠΔ): Κατόπιν αίτησής σας θα μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας – εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό – σε άλλον υπεύθυνο. Αυτό το δικαίωμα παρέχεται όμως σε εσάς μόνο εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη συναίνεσή σας ή απαιτείται από τη συναίνεσή σας για την διεκπεραίωση της σύμβασης. Αντί να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε σε κάποιον άλλο, συγκεκριμένο υπεύθυνο που θα μας υποδείξετε.

Δικαίωμα εναντίωσης (άρθ. 21 ΓΚΠΔ): Μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας για λόγους που προκύπτουν από ειδικές καταστάσεις σας, εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη συναίνεσή σας ή σε έννομο συμφέρον μας ή σε έννομο συμφέρον τρίτου. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας. Το τελευταίο δεν ισχύει αν για δεσμευτικούς λόγους προστασίας μπορούμε να τεκμηριώσουμε για την επεξεργασία ότι τα δικαιώματά σας υπερτερούν ή ότι τα δεδομένα σας είναι αναγκαία για την επίκληση, άσκηση ή άμυνα απέναντι σε νομικές αξιώσεις.

Προθεσμίες για την εκπλήρωση των δικαιωμάτων του υποκειμένου

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε κατά κανόνα να επιλύνονται όλα τα ερωτήματα εντός 30 ημερών. Αυτή η προθεσμία μπορεί ωστόσο να παραταθεί για τυχόν λόγους που αφορούν σε ειδικό δίκαιο του υποκειμένου ή στην πολυπλοκότητα του ερωτήματός σας.

Περιορισμός ενημέρωσης κατά την εκπλήρωση των δικαιωμάτων του υποκειμένου

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί λόγω νομικών προδιαγραφών να μην παρέχεται ενημέρωση για κανένα από τα δεδομένα σας. Σε περίπτωση που πρέπει να αρνηθούμε μια αίτηση ενημέρωσης σε παρόμοια περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε αμέσως σχετικά με τους λόγους της άρνησης.

Διαμαρτυρίες προς τις αρχές επιτήρησης

Παίρνουμε πολύ σοβαρά τις ανησυχίες και τα δικαιώματά σας. Αν ωστόσο πιστεύετε ότι δεν έχουμε χειριστεί επαρκώς τις ανησυχίες και τις διαμαρτυρίες σας, τότε έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε διαμαρτυρία προς μια αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.

spinner