Μαζι ειμαστε ισχυροτεροι.

Πολλοί εταίροι συμβάλλουν στην επιτυχία.

Τα BMW Motorrad Days είναι ένα επιτυχημένο γεγονός, κυρίως επειδή πολλοί συνεργάτες συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία της τριήμερης εκδήλωσης με τις γνώσεις τους και τα προϊόντα τους.

spinner